INTERNATIONAL COOPERATION DEPARTMENT
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

Прием заявок

Іссапарға жіберу тәртібі

Университет қызметкерлері және білім алушыларының шетелге шығу іссапарлары халықаралық ынтымақтастықтың маңызды формасы болып табылады. Іссапар барысында ақпарат жинақтау, білім беру дамуының негізгі әлемдік тенденциялары туралы аналитикалық материал жинақтау,  оқу үдерісінің барлық деңгейлері және барлық мамандықтар бойынша отандық білім беру жүйесін дамыған елдердің  білім беру жүйелерімен салыстыру, шетелдік бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жағымды имиджін қалыптастыру және тарату міндеттері көзделеді. 


Университет қызметкерлері және студенттерінің шетелге шығу іссапарларының мақсаттары келесідей болып табылады:

- мемлекетаралық, университетаралық және өзге де халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын жүзеге асыру; 

- шетелдік оқу орындары мен білім беру орталықтарында қызметкерлер мен білім алушыларды оқыту, олардың кәсіби даярлығын жоғарылатуды жүйелеу;

- ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық жетістіктер бойынша халықаралық алмасуды жүзеге асыру, конференциялар мен халықаралық іс-шараларға қатысу.